Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Umożliwienie działania aplikacji Informatycznego Systemu Osłony Kraju

Sprawdź, jak umożliwiliśmy działanie aplikacji, dzięki pracom na infrastrukturę IT. 
Branża:
Public
Rok realizacji
2019

Potrzeby Klienta: 

Przejęcie opieki nad serwerowniami, zajęcie się częścią sprzętową i warstwą systemową (wirtualizacja, systemy operacyjne, sieci, backup) oraz logiczne uporządkowanie systemów zgodnie z założeniami projektu i zapewnienie ciągłości działania.

Charakterystyka klienta: 

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) zbierający informacje o zagrożeniach meteorologii i hydrologii.  Dzięki posiadaniu takiego systemu, Polska znalazła się wśród krajów, które używają nowoczesnych technologii do zarządzania bezpieczeństwem swojego społeczeństwa i gospodarki. Dzięki ISOK możemy minimalizować ryzyko i straty spowodowane wystąpieniem katastrof naturalnych.

Tło projektu: 

Mieliśmy jedynie 2,5 miesiąca na to, aby zrealizować umowę zawartą z PGW Wody Polskie i wdrożyć Informatyczny System Osłony Kraju. Pracowaliśmy niemal 24 godziny na dobę, aby oddać projekt w terminie i uratować 200-milionową dotację unijną, która stanęła pod dużym znakiem zapytania z powodu niedotrzymania warunków umowy przez poprzednią firmę, realizującą ten projekt od roku 2014. To był jeden z najważniejszych systemów dla Polski i dzięki pełnemu zaangażowaniu zespołu Engave, projekt zakończył się sukcesem.

Nasze działania: 

 • Przeprowadzenie pogłębionej analizy i inwentaryzacji sprzętu, oprogramowania i ówczesnych prac serwisowych, dokonanych na infrastrukturze zlokalizowanej w serwerowniach
 • Rekomendacja doposażenia serwerowni
 • Rozbudowa pamięci masowej
 • Rozbudowa serwerów  
 • Stworzenie nowej infrastruktury sieciowej, a także infrastruktury serwerowej na potrzeby wdrożenia wirtualnych desktopów 
 • Prawidłowe rozmieszczenie komponentów w poszczególnych węzłach, uwzględniając dostawy uzupełniające 
 • Rozwiązania miały na celu optymalizację wykorzystywanych zasobów, a także zapewnienie właściwej wydajności systemu ISOK w okresach wzmożonego obciążenia 

Korzyści biznesowe: 

Dzięki uzyskaniu odpowiedniej wydajności systemu ISOK możliwe było zapełnienie go danymi oraz skonfigurowanie i wdrożenie potrzebnych aplikacji bez obciążenia dla serwerów, umożliwiając płynną pracę systemu. System obecnie ma doskonałe zaplecze informatyczne, dzięki czemu efektywnie monitoruje ryzyko wystąpienia zagrożeń hydrologicznych i meteorologicznych. Dodatkowo sprawna praca całego zespołu i oddanie projektu na czas pozwoliło wykorzystać dotację w wysokości 200 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

wanych sprzętów i działań, które sprostałyby potrzebom rosnącego biznesu. Listę podzielono na priorytety, dzięki czemu możliwe było rozłożenie inwestycji w czasie. W rezultacie zrealizowano następujące działania:

W zakresie infrastruktury oraz aplikacji biznesowych 

 • wdrożenie środowiska wirtualnego opartego na technologii Microsoft Hyper-v
 • instalacja odpowiednich UPS
 • wdrożenie środowiska Microsoft 365 wraz z migracją skrzynek
 • pogrupowanie użytkowników w zespoły Microsoft Teams 

W zakresie ochrony 

 • wdrożenie systemu antywirusowego Trend Micro Worry-Free Business Securit
 • ograniczenie możliwości instalacji “obcego” oprogramowania na laptopach/stacjach firmowych

W zakresie wsparcia  

 • wdrożenie Endpoint Central Manage Engine pozwalającego na zdalną pomoc użytkownikom końcowym
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie środowisk Microsoft 365 oraz Microsoft Teams 

W zakresie tworzenia kopii zapasowych 

 • wdrożenie systemu Veeam w zakresie kopi zapasowych systemów klienta oraz Office 365
 • rozszerzenie backupu o dodatkową kopię “na zewnątrz” do chmury Engave Cloud

Korzyści biznesowe: 

Wymiana części serwerów fizycznych oraz instalacja środowiska wirtualnego umożliwiły wdrożenie ERP-a, systemu księgowego oraz kontrolera domeny. Z kolei instalacja UPS-ów zabezpieczyła infrastrukturę fizyczną przed przerwami w dostawie prądu. 

Dzięki wdrożeniu Microsoft 365 oraz aplikacji Teams, poprawiono przepływ informacji wewnątrz organizacji oraz dzielenie się dokumentami i ich archiwizację. Umożliwiło to również pracę grupową i zdalną, co było szczególnie ważne przy wykonywaniu obowiązków w czasie delegacji, a także pandemii Covid-19. 

Zapewniono bezpieczeństwo danych przez wdrożenie systemu antywirusowego i systemu do backupu, a także rozszerzając infrastrukturę IT o środowisko chmurowe do backupu. 

Natomiast outsoucując część zadań do Engave, zyskano stałą opiekę administratorów IT. Dbają oni o aktualizację wykorzystywanych rozwiązań i są dostępni 24/7 udzielając pomocy zdalnej w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii.  

Obecnie cały czas wpsieramy działanie i rozwijanie systemu.

Porozmawiajmy
o bezpiecznej
infrastrukturze IT
w Twojej firmie.

Masz pytania? Potrzebujesz wyceny?
Czekamy na wiadomość od Ciebie.

Dziękujemy!
Twoj formularz został wysłany!
Ups! Coś poszło nie tak w trakcie wysyłania formularza.