Polityka prywatności

Administrator
Engave S.A.
to polska firma konsultingowa oraz technologiczna w obszarze IT, specjalizująca się w holistycznym podejściu do strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.Engave kształtuje cyfrową przyszłość klientów i sprawia, że projekty transformacji cyfrowej przynoszą sukces i przekładają się na biznesowe efekty. Spółka dzięki kompleksowej wiedzy, prawdziwej pasji i wyjątkowej kulturze organizacyjnej, zapewnia klientom skuteczne zmiany i nową rentowną ścieżkę wzrostu w cyfrowym świecie. W spełnianiu tej misji pomagają jej wartości, które płyną na co dzień w jej firmowym krwiobiegu.Celem zapewnienia Użytkowników naszego serwisu www.engave.pl (dalej: „Serwis”), iż ochrona prywatności odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna, i udzielenia Użytkownikom informacji dotyczących danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies - administrator danych osobowych – Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-116), przy ul. Czarodzieja 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000704729, NIP: 5223105508, kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł. (dalej: „Administrator”), przedstawia niniejszą Politykę prywatności (dalej: „Polityka”).Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym można skontaktować się pod adresem iodo@engave.pl Dane osobowe przetwarzane w Serwisie
Odwiedzając nasz Serwis dane o Użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: poprzez łączenie z Serwisem i aktywnie, poprzez wykonywanie określonych czynności w Serwisie lub za pomocą Serwisu.1)  Wyświetlanie strony www.engave.pl
Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez Serwis: anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu statystycznym, korzystając z rozwiązania standardowego Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookiesi nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Google znajduje się pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika.Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ust.1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych. Jeżeli prezentacja służy przygotowaniu umowy, podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit.b) RODO.
2) Dane gromadzone przez Serwis poprzez aktywności Użytkownika
a)  Konsultacjalub prezentacje, e-Poradnik
W celu skorzystania z konsultacji lub prezentacji lub przesłania e-Poradnika Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz kontaktowy poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres mailowy, nazwę firmy, numer telefonu.Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość udzielania konsultacji (art. 6ust. 1 lit. f RODO).b) Formularz kontaktowy
Serwis umożliwia kontakt z właściwymi działami Serwisu za pomocą formularza kontaktowego lub telefonu. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail i/lub numer telefonu, imię, nazwisko, nazwę firmy i stanowisko. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.engave.pl oraz na wykorzystanie komunikacji email lub telefonicznej w celach marketingowych. Wówczas dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o ofercie i dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o ofercie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji poszczególnych działań marketingowych.Dodatkowo, możemy nawiązać z Tobą kontakt także poprzez wykorzystanie danych osobowych przekazanych przez Ciebie poprzez platformy społecznościowe (np. LinkedIn). W przypadku kontaktu za pośrednictwem platform społecznościowych, np. LinkedIn, Administrator pozyskuje dane osobowe w postaci nazwy Użytkownika lub numeru telefonu/adresu e-mail tylko na potrzeby kontaktu.Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego usług - art. 6 ust.1 lit. f RODO w zw. z art. 173 prawa telekomunikacyjnego lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art.172 prawa telekomunikacyjnego.c) Zgłoszenie o pracę oraz załącznik CV
W momencie zgłoszenia chęci współpracy przez Państwa i przesłania dokumentów, uzyskujemy możliwość uwzględnienia Państwa kandydatury w prowadzonej rekrutacji na wskazane stanowisko.Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłby możliwe prowadzenie rekrutacji z Państwa udziałem.Podstawą prawną jest przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - klikając w odpowiedni checkbox lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Administratora, zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.Jeżeli zgadzacie się Państwo na udział w przyszłych rekrutacjach - podstawą prawną jest przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV w naszej bazie, należy umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Engave S.A. z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska”.d)Realizacja umów sprzedaży
Przedmiotem działalności Administratora jest m.in. oferowanie usług i towarów, które mogą być zamawiane na odległość, poza biurem Administratora. W związku z tym przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Zaliczają się do nich w szczególności: imię, nazwisko, adres do faktury i adres dostawy, adres e-mail, dane do płatności, numer telefonu.Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 lit. b) RODO (dodatkowo może być w związku z wyrażeniem zgody na konkretny kanał komunikacji (wysyłka towaru na wskazany adres dostawy)), co oznacza, że udostępniasz nam dane w celu zawarcia i realizacji umowy.e) Przetwarzanie danych dla celów reklamowych, w tym przez pliki cookies
W razie wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie w Państwa urządzeniu plików cookies i innej podobnej technologii oraz uzyskiwanie dostępu do niej, mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe, takie jak informacje o Państwa aktywności na stronie internetowej (m.in. jakie obszary strony są odwiedzane, z jakich linków Państwo korzystacie itd.) w celach reklamowych. Dane te mogą służyć do tworzenia Państwa profili dla potrzeb naszego Serwisu. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych elementów w celu analizy Państwa zachowania, pomocnej np. przy przygotowywaniu prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Sposób wykorzystania danych zależy od tego, jakiej treści zgodę marketingową Państwo wyrazili.W każdym momencie macie Państwo prawo wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas danych w odniesieniu do każdego z kanałów komunikacji. Wycofanie zgody będzie skutkowało na przyszłość, od dnia złożenia stosownego wniosku, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań na danych osobowych, podjętych przez nas przed jej wycofaniem. W dowolnym momencie mają Państwo także prawo do bezpłatnego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczy np. wysłać e-mail na adres podany w punkcie na końcu Polityki prywatności.Poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.engave.pl oraz na wykorzystanie komunikacji email lub telefonicznej w celach marketingowych. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o ofercie i dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o ofercie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji poszczególnych działań marketingowych.Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego usług jest art. 6ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 prawa telekomunikacyjnego lub art. 6 ust. 1lit. f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego, w przypadku zaś uzyskania odpowiedniej zgody podstawą jest artykuł 6 ustęp 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych należy traktować jako uzasadniony interes. f) Dochodzenie roszczeń
Możemy przetwarzać dany, by dochodzić swoich roszczeń lub by bronić się przed roszczeniami drugiej strony. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze strony www.engave.pl.g) Konkursy
Użytkownicy mają możliwość brania udziału w różnych konkursach na naszej stronie internetowej lub na portalach społecznościowych na naszych profilach. Jeżeli w danym konkursie nie postanowiono inaczej lub nie udzielicie nam Państwo dalszej wyraźnej zgody, dane osobowe przekazane nam przez Państwa w ramach uczestnictwa w konkursie są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu (np. wyłonienia zwycięzców, powiadomienia zwycięzców, wysyłki nagrody). Jako podstawa prawna przetwarzania danych w ramach konkursów służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO.W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach konkursu za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach konkursu udzielili Państwo zgody, w dowolnym momencie macie Państwo możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość.h) Newsletter
Dane osobowe przetwarzane są także, jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany przez Administratora. Do udostępnienia newslettera potrzebujemy podania przez Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, że są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail i zgadzają się na odbieranie newslettera.W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera za pośrednictwem naszego adres e-mail wskazanego na końcu Polityki prywatności. Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi Państwa zgoda. Rezygnacja z otrzymywania newslettera będzie traktowana jako wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podmioty, którym Administrator przekazuje dane
Państwa dane osobowe przekazujemy:a) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług (takich jak IT, ubezpieczeniowym, doradcom prawnym, podatkowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora). W zakresie przetwarzania danych za pomocą plików cookie i podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania, korzystamy z wyspecjalizowanych usługodawców, szczególnie z sektora marketingu internetowego. Płatności obsługiwane są przez dostawców usług płatniczych, którzy przetwarzają dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dokonanego przez dostawców usług płatniczych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć w tekstach informacyjnych na ekranie wprowadzania danych lub na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych.Wszyscy nasi usługodawcy przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające, w każdym przypadku są starannie wybierani i objęci stosownymi zobowiązaniami umownymi zgodnie z art. 28 RODO.b) podmiotom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z zasad współpracy pomiędzy stronami, ale wówczas za Państwa zgodą.Dane użytkowników mogą być ujawniane przez Administratora wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych), do podmiotów z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podmioty te są stroną wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję; standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą; zatwierdzonego kodeksu postępowania z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. W innych przypadkach nie przewiduje się przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prawa osób w zakresie przekazanych danych osobowych
Przysługują Państwu prawa gwarantowane przez rozporządzenie RODO UE, których przesłanki należy sprawdzić w każdym indywidualnym przypadku: - prawo do informacji na temat przetwarzanych Państwa danych osobowych (art. 15 RODO) - prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO)- prawo do usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO) - prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO)- prawo do wydania udostępnionych przez Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO) Ponadto mają Państwo w każdej chwili możliwość odwołania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawa te należy wykonać przez przesłanie wiadomości drogą pocztową lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biuro@engave.pl W przypadku zapytania o informacje możemy w razie potrzeby zażądać od Państwa dowodów, które potwierdzą, że są Państwo osobą, za którą się podają. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić kontakt z administratorem, zamówienie newslettera lub korzystanie z usług oferowanych przez administratora za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO.

Okres przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:a) w razie zawarcia z Użytkownikiem umowy, dane będą przetwarzane przez Administratora co do zasady przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej zakończeniu – przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń z nią związanych.b) w razie dochodzenia roszczeń, Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania postępowania sądowego uwzględniając okres egzekucji wyroku.c) do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),d) do momentu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda została udzielona. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem.e) w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki; po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Państwa osobą nie jest już możliwe.f) po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców dane osobowe uczestników zostają usunięte, o ile ich przechowywanie nie wynika z innych przepisów prawa (np. podatkowych).g) w zakresie zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane bezterminowo. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania.h) po zamknięciu naszej strony internetowej dane geolokalizacyjne są usuwane.

Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia
Serwis nie jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 18 lat i dlatego też engave.pl nie gromadzi i nie przechowuje informacji dotyczących osób, o których wiadomo, że są niepełnoletnie. Wykorzystywanie plików cookies oraz pikseli (wtyczek)
Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Ponadto na stronie Serwisu znajdują się wtyczki, tzw. piksele, umożliwiające dotarcie do portali społecznościowych lub innych stron internetowych, zarządzanych przez innych administratorów. Szczegółowy opis zasad i rodzajów przetwarzania plików cookies oraz pikseli zawarty jest w Polityce plików cookies, która stanowi integralną część niniejszej Polityki prywatności.Podkreślamy, że Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez powyżej wskazanych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.Google Analitics
Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa cookies, a informacje tworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w naszej Polityce plików cookies.Użytkownik, instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej, możne zapobiec przesyłaniu do firmy Google informacji zgromadzonych przez pliki cookie (łącznie z adresem IP). Odpowiednią wtyczkę mogą Państwo pobrać i zainstalować z następującej strony internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Dalszeinformacje dotyczące wykorzystywania danych przez Google Inc. dostępne są podlinikiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
Zmiany w polityce prywatności
Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.Administrator nie odpowiada zadziałania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.Kontakt z Administratorem
Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie Polityki prywatności prosimy dokonywać na adres korespondencyjny: Engave Spółka Akcyjna, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa lub e-mail: biuro@engave.pl.Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej. Przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonej działalności– informacje dla Partnerów biznesowych

Z uwagi na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w związku z nawiązywaniem kontaktów biznesowych, rozwojem współpracy z partnerami biznesowymi, prowadzeniem negocjacji umownych oraz zawieraniem i wykonywaniem umów, Administrator przekazuje Państwu jako Partnerom biznesowym, poniższe informacje. Obowiązują one także dla przetwarzania danych osób kontaktowych, odpowiedzialnych za realizację powyższych celów w Państwa firmach, które same nie muszą być stroną umowy.Konkretny zakres przetwarzanych danych osobowych zależy od łączącej nas z Państwem relacji biznesowej oraz zakresu świadczonych usług.Zasadniczo przetwarzane przez nas dane pozyskiwane są od osób, których dane dotyczą. Jednakże w pewnych sytuacjach, w celu zapewnienia zgodności z prawem lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów (np. w ramach weryfikacji partnera biznesowego), może się okazać konieczne przetwarzanie danych uzyskanych odpodmiotów trzecich. Mogą nimi być inne firmy, organy państwowe, urzędy lub wywiadownie gospodarcze. Dane mogą być także pozyskiwane z publicznych rejestrów czy innych źródeł publicznie dostępnych (np. przy pomocy wyszukiwania internetowego). Ponadto pozyskujemy od Państwa dane Państwa pracowników lub współpracowników, a celem ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji usług, umowy lub innych czynności na Państwa rzecz oraz utrzymanie i rozwój współpracy z Państwem.Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować: dane podstawowe (np. imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo), dane identyfikacyjne i uwierzytelniające (np. wyciągi/odpisy z rejestrów publicznych, numer dowodu osobistego, wzór podpisu), dane dotyczące Państwa zatrudnienia (np. zajmowane stanowisko, dział, przełożony), dane dotyczące łączącej nas relacji biznesowej (np. dane do płatności czy dotyczące zlecenia), nazwa i identyfikator użytkownika, dane z zakresu compliance (np. informacje nt. referencji, postępowań upadłościowych, prowadzonych postępowań pozostających w związku z przedmiotem współpracy), a także inne, porównywalne do powyższych kategorie danych.

I. Cele przetwarzania danych / podstawa prawna
Realizacja zobowiązań wynikających z umowy (artykuł 6 ustęp 1litera b) RODO)Cele przetwarzania danych wynikają z dokonywania czynności prowadzących do zawarcia umowy, prowadzenia relacji biznesowej w oparciu o zawartą umowę oraz realizacji zobowiązań umownych.Jeżeli zawarli Państwo z nami umowę, która została podpisana podpisem elektronicznym, przetwarzaniu podlegają związane z tym dane, w szczególności adres e-mail, numer IP, sygnatury dotyczące zmian dokonywanych w dokumentach.Wypełnianie obowiązków prawnych (artykuł 6 ustęp 1 litera c) RODO)Zdarza się, że cele przetwarzania danych wynikają z wymogów prawnych. Należą do nich m.in. wypełnianie obowiązków w zakresie archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, obowiązku kontroli podatkowej lub innych obowiązków sprawozdawczych, a także przetwarzanie danych w celu udzielania odpowiedzi na zapytania uprawnionych organów państwowych.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów (artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO)Aby prawidłowo realizować umowę, koniecznym może być dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych. Prawnie uzasadnione interesy stanowią tu w szczególności: wybór odpowiedniego partnera handlowego, przeprowadzanie audytów celem sprawdzenia zgodności, przeprowadzanie weryfikacji mających na celu ocenę finansową, przetwarzanie danych osób kontaktowych, przyporządkowywanie wyników pracy do poszczególnych partnerów biznesowych, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, prowadzenie negocjacji biznesowych z osobami kontaktowymi z ramienia obecnych i przyszłych partnerów biznesowych.

II. Kategorie odbiorców
Dostęp do Państwa danych osobowych uzyskują jedynie te podmioty, dla których jest to niezbędne celem realizacji zobowiązań umownych, prawnie uzasadnionych interesów lub wypełnienia obowiązków prawnych. W celach wskazanych powyżej, dostęp do Państwa danych osobowych mogą także otrzymać podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie, urzędy oraz inni usługodawcy.

III. Okres przechowywania
Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji celów przetwarzania, wskazanych powyżej. Okres ten może się różnić w zależności od celu przetwarzania, a także wymogów prawnych dot. przechowywania konkretnego rodzaju danych. Jako przykładowe terminy można wskazać termin przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych, wynoszące odpowiednio 3 oraz 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym roszczenie stało się wymagalne lub w którym upłynął termin płatności podatku. W szczególnych przypadkach czas przechowywania może wybiegać poza określony powyżej (konieczność rozliczalności, cele archiwalne, dokumentacja budowlana itp.).

IV. Obowiązek udostępnienia danych
Aby nasz relacja biznesowa W ramach naszej relacji biznesowej są Państwo zobowiązani udostępnić te dane osobowe, które są niezbędne do jej podjęcia, prowadzenia i zakończenia oraz do wypełnienia związanych z nią obowiązków, a do których zbierania jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub uprawnieni z uwagi na prawnie uzasadnione interesy. Bez tych danych zasadniczo nie będziemy w stanie nawiązać z Państwem relacji biznesowej.

V Przekazywanie danych do krajów trzecich
Jeżeli konieczne będzie przekazanie danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nastąpi ono jedynie w przypadkach, gdy Komisja Europejska stwierdzi, że w danym kraju trzecim obowiązuje odpowiedni poziom ochrony danych. Wobec braku takiej decyzji, przekazanie może nastąpić przy zastrzeżeniu poziomu ochrony co najmniej równego poziomowi ochrony obowiązującemu na terytorium UE (np. za pomocą standardowych klauzul umownych UE), lub gdy udzielą nam Państwo na to zgody.VI. Dane kontaktowe administratora danych
Administratorem danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-116), przy ul. Czarodzieja 16.W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na wskazany powyżej adres korespondencyjny lub z powołanym przez Administratora Inspektorem danych osobowych na adres: iodo@engave.pl