EngaveCloud
/
Blog
/
Jak będzie wyglądał rynek cloud computing za 5 lat?
August 11, 2022

Jak będzie wyglądał rynek cloud computing za 5 lat?

Cyber bezpieczeństwo

Jak będzie wyglądał rynek cloud computing za 5 lat?

Adopcja chmury obliczeniowej będzie systematycznie rosnąć. Poznaj czynniki napędzające wzrost cloud computingu i sprawdź trendy kształtujące przyszłość branży.

Według ResearchAndMarkets wielkość rynku usług w chmurze do 2027 roku ma osiągnąć wartość 927,51 mld dolarów. Najważniejszym czynnikiem napędzającym ten wzrost jest tzw. efektywność kosztowa. Chodzi o oszczędności jakie niesie za sobą adopcja chmury.

Przykładowo, dzięki wdrożeniu usług w chmurze, organizacje mogą zaoszczędzić ponad 35% rocznych kosztów operacyjnych. Należy również podkreślić, że duże znaczenie w kontekście wzrostów w tym sektorze, miał wpływ pandemii na przenoszenie się biznesów do sieci, szczególnie w odniesieniu do tworzenia wirtualnych środowisk pracy.

Trendy w cloud computingu

Jak już wiemy, cloud computing, czyli przetwarzanie w chmurze, daje organizacjom dostęp do niezbędnych zasobów obliczeniowych przez internet, dzięki czemu oszczędzają one znaczne koszty związane z utrzymaniem infrastruktury IT. Czego jeszcze możemy spodziewać się po technologiach chmurowych i w jaki sposób ich rozwój wpłynie na prowadzenie biznesu? Przyjrzyjmy się trendom, które będą kształtować przyszłość przetwarzania w chmurze.

Communications Platform as a Service

Platforma komunikacyjna jako usługa, czyli CPaaS, jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi z branży komunikacyjnej. Umożliwia bowiem skuteczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym na linii firma-klient, za pośrednictwem jednej wyspecjalizowanej platformy, oczywiście opartej na chmurze. Integruje komunikację odbywającą za pomocą różnych kanałów (SMS, e-mail, powiadomienia typu push etc.), dzięki czemu rozmowa z klientem jest bardziej efektywna i tańsza.

Ponadto CPaaS umożliwia bieżącą analizę danych, a dzięki temu, że jest to rozwiązanie chmurowe – zapewnia zewnętrzną infrastrukturę i wsparcie firmy dostarczającej usługę. 

Konteneryzacja 
Kontenery zostały zaprogramowane w taki sposób, aby były kompatybilne z najnowszymi technologiami, takimi jak m.in. chmury obliczeniowe. Stanowią one alternatywę dla kodowania na jednej platformie lub systemie operacyjnym. Stworzone w kontenerze oprogramowanie można przenosić i uruchamiać w dowolnym środowisku.

Dlaczego jest to istotne? Do tej pory aplikacje, które były tworzone na danej platformie i przenoszone na inną często zawierały kod, który nie był zgodny z nowym środowiskiem, co skutkowało błędami. Konteneryzacja pozwala zatem na pełną izolacje aplikacji, dzięki czemu mogą one funkcjonować w wielu środowiskach.

Edge computing

Przetwarzanie danych na brzegu sieci, czyli edge computing, zapewnia możliwość przetwarzania, zarządzania i analizowania treści cyfrowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, blisko źródeł danych, takich jak choćby urządzenia internetu rzeczy (IoT). Umożliwia to ich szybszą i bardziej pogłębioną analizę, co z kolei wpływa przykładowo na odkrywanie nowych szans biznesowych. W przyszłości przetwarzanie brzegowe może być kluczem do poradzenia sobie z dodatkowymi obciążeniami ruchu w sieciach telekomunikacyjnych.

Czy polska wykorzysta potencjał cloud computingu?

Powszechne przyjęcie technologii chmury przez polskie firmy i instytucje publiczne może wygenerować wartość odpowiadającą 4% rocznego PKB Polski do 2030 roku, co stanowi wartość 27 mld euro – czytamy w raporcie „Cloud 2030”, zrealizowanym przez McKinsey & Company. Jak wynika z analizy, 82% tej sumy ma pochodzić z nowych biznesów i innowacyjnej cyfryzacji, którą odblokowała lub przyspieszyła architektura chmury. Autorzy badania przewidują, że pozostałe 18% będzie prawdopodobnie pochodzić z bezpośrednich zysków w „zwykłym” biznesie, w tym z redukcji kosztów IT, mniejszej ilości przestojów i automatyzacji biznesu.

Co ciekawe, według ekspertów, Polska a bardzo silne podstawy względem skali, rozmachu i tzw. cyfrowego punktu wyjścia. Tworzą one solidną platformę, na której organizacje mogą wykorzystać potencjał technologii cloud computingu. Wynika to z fakt, że w Polsce od dłuższego już czasu, realizowane są inicjatywy, jak choćby te realizowane przez Operatora Chmury Krajowej, ułatwiające migrację chmurową polskich firm. Dzięki temu nasz kraj jest obecnie wiodącym cyfrowym graczem (Digital Challenger), z solidną infrastrukturą technologiczną wspierającą transformację chmury i rozwijającą się gospodarką cyfrową, która może z niej bezpośrednio skorzystać.

Jak czytamy na łamach raportu, aby jeszcze bardziej przyspieszyć przyjęcie chmury, Polska musi teraz skupić się na rozwiązaniu pięciu kluczowych czynników ograniczających: braku świadomości, niejasności przepisów, obawach dotyczących bezpieczeństwa, braku wymaganych możliwości i obciążeniu finansowym.

Ostanie wydarzenia, takie jak pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie czy kryzys gospodarczy dobitnie pokazały, że organizacje muszą być gotowe na nieprzewidywalne okoliczności i zmianę sposobu działania. W ostatnim czasie to właśnie chmura obliczeniowa była czynnikiem umożliwiającym tego typu transformacje i np. przejście na pracę zdalną. Świadomość potencjału chmury obliczeniowej niewątpliwie się zwiększyła, a więc i jej adopcja będzie systematycznie rosnąć.

Dlatego warto chwytać okazję, póki jest ona jeszcze dostępna i wykorzystać potencjał chmury obliczeniowej na swoją korzyść.