EngaveCloud
/
Blog
/
Dlaczego warto wybrać outsourcing w chmurze?
October 25, 2022

Dlaczego warto wybrać outsourcing w chmurze?

Cyber bezpieczeństwo

Dlaczego warto wybrać outsourcing w chmurze?

Poznaj zalety outsourcingu przetwarzania w chmurze i przekonaj się, czy to rozwiązanie odpowiednie dla twojej firmy.
 
Jak wynika z różnych źródeł, około 40% firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmury obliczeniowej. Nic dziwnego, w końcu przetwarzanie w chmurze ma wiele zalet. Przede wszystkim eliminuje potrzebę instalowania ciężkich programów na urządzeniach stacjonarnych oraz umożliwia dostęp do przechowywanych w niej danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Jedyny warunek to dostęp do internetu.

Outsourcing w chmurze – na czym polega?

Firma, która zdecyduje się na outsourcing w chmurze, oprócz wszystkich korzyści związanych z cloud computingiem, może liczyć na wsparcie dedykowanego zespołu. W zależności od potrzeb klienta zajmuje się on albo tworzeniem nowej infrastruktury w chmurze, albo migracją posiadanych już procesów biznesowych czy systemów. W dalszej kolejności może też zaproponować zautomatyzowanie wybranych procesów w chmurze oraz podpowie, jakie inne rozwiązania warto zaimplementować w strukturach firmy, aby dostosować swój biznes do cyfrowych realiów.

Modele usług outsourcingu w chmurze

Istnieją różne modele usług i metody wdrażania w chmurze obliczeniowej, które zapewniają klientowi różne poziomy kontroli, elastyczności i zarządzania:


·       Oprogramowanie jako usługa (Software-as-a-Service; SaaS) – wybierając ten model klient, otrzymuje w pełni funkcjonalne oprogramowanie, od dostawcy chmury na zasadzie subskrypcji, udostępniane za pośrednictwem internetu. Dostawca zapewnia utrzymanie oprogramowania i jego konserwację.
·       Infrastruktura jako usługa (Infrastructure-as-a-Service; IaaS) – podobnie jak w przypadku SaaS, klient w ramach subskrypcji otrzymuje od dostawcy chmury infrastrukturę dostarczaną przez internet. Usługa może obejmować przechowywanie danych, plików, serwerów czy sieci. Dostawca zapewnia aktualizacje sprzętu i oprogramowania.
·       Platforma jako usługa (Platform-as-a-Service; PaaS) – decydując się na ten model, firma otrzymuje kompletne środowisko do tworzenia aplikacji i narzędzia od dostawcy chmury. Oczywiście dostęp do platformy uzyskiwany jest przez internet.
·       Pulpit jako usługa (Desktop-as-a-Service; DaaS) – model ten zapewnia wirtualne pulpity hostowane przez dostawcę chmury i udostępniane za pośrednictwem internetu.


Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing usług w chmurze, zamiast kupno rozwiązania od samego producenta? Przede wszystkim chodzi o dostosowanie usługi (i produktu) do potrzeb klienta. Co prawda producenci są w stanie zapewnić tańsze rozwiązania, ale zawsze będą one standaryzowane – tak, aby trafiły do jak największej liczby odbiorców. Jeśli zależy Ci na rozwiązaniu szytym na miarę oraz otrzymaniu pomocy we wdrażaniu i utrzymaniu infrastruktury chmurowej – wybierz outsourcing.

Outsourcing w chmurze, a outsourcing tradycyjny

Jaka jest różnica między tradycyjnym outsourcingiem a outsourcingiem w chmurze? W podstawowym rozumieniu wyrażenie outsourcing oznacza strategię biznesową opartą na zatrudnianiu obsługi zewnętrznej. Głównym celem takiego działania jest z jednej strony redukcja kosztów, a z drugiej objęcie danego działu profesjonalną obsługą. Najczęściej firmy zlecają na zewnątrz obsługę księgową, marketing czy IT.

W przypadku tej ostatniej usługi zewnętrzny dostawca rozwiązań informatycznych zobowiązuje się m.in. do administracji sieci i serwerów; tworzenie różnego rodzaju stron, aplikacji i programów; aktualizowania oprogramowania; usuwania awarii; zapobiegania utraty danych bądź ich odzyskiwania. Outsourcing IT w chmurze polega na tym samym, jednak wykorzystuje w tym celu wyłącznie technologię chmurową. Podczas gdy tradycyjni dostawcy usług internetowych mogą wykorzystywać własne centra danych, gdzie przechowują dane klientów.
Bezpieczeństwo jakie zapewnia outsourcing w chmurze

Historycznie przedsiębiorstwa niechętnie decydowały się na migrację aplikacji i danych do chmury – w obawie przed ich bezpieczeństwem. Tymczasem przeniesienie danych do renomowanej usługi hostingu w chmurze zapewnia taki poziom bezpieczeństwa, jakiego nie mogą zagwarantować rozwiązania on premises (lokalne). Wynika to z faktu, że większość organizacji w Polsce (97% firm w kraju to MŚP) nie posiada takich zasobów finansowych i kadrowych, aby zapewnić takie same standardy bezpieczeństwa jak dostawcy usług w chmurze.


Zdaniem Macieja Langmana, CEO Mobilteku, wypowiadającego się na łamach raportu „Chmura w e‑commerce w Polsce 2021. Wyzwania, trendy i dobre praktyki” nie jest możliwe, że przy  poprawnej migracji do właściwego dostawcy nie wzrośnie poziom bezpieczeństwa. Jego zdaniem dla wielu firm „migracja do chmury” jest tożsama wyłącznie z przeniesieniem systemu z serwera w biurze do hostingu bez głębszej analizy, co koreluje z informacją, że aż 48% firm korzysta tylko z wewnętrznego IT i jego know‑how, który może nie być specjalistą w tym zakresie.

Ponadto warto podkreślić, że dane, które są przechowywane w chmurze, tak naprawdę znajdują się w wielu centach danych, które są od siebie niezależne geograficznie. Oznacza to, że jeśli jedno z nich ulegnie awarii, np. wskutek pożaru (co przydarzyło się w centrum przetwarzania danych firmy OVH w Strasburgu), dane klienta są automatycznie przenoszone do kolejnego.